Adwokat
Maciej Woźniak

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył także studia podyplomowe dotyczące Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zdobywał pracując dla instytucji rynku finansowego i kapitałowego oraz jako prawnik w kancelarii adwokackiej. Specjalizuje się w szczególności w prawie spółek, cywilnym, karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Prowadzi postępowania administracyjne, sądowo administracyjne, cywilne oraz karne. Na zlecenie Klienta zasiada w zarządzie spółki Grupa Podatkowa Sp. z o. o. (od 03.2014 r.). Posługuje się językiem angielskim.