Jaka kara grozi za posiadanie marihuany?

20 kwietnia 2021

W Polsce posiadanie narkotyków, w tym również marihuany, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jako przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Znaczna ilość narkotyku

W przypadku uznania w postępowaniu przygotowawczym, że posiadana ilość marihuany jest znaczna, podejrzany musi liczyć się z zarzutem wynikającym z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – wówczas grozi od 1 do 10 lat pozbawienia wolności.

Zgodnie z wyrokami Sądów znaczna ilość narkotyków to taka, która może zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób, czyli co najmniej 20 osób (tak np. orzekł Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 7 lipca 2020 roku, sygn. akt: II AKa 353/19).

Tzw. wypadek mniejszej wagi

Jeżeli sprawca posiadał stosunkowo niewielką ilość marihuany, mamy do czynienia z wypadkiem mniejszej wagi. W tym przypadku sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Posiadanie narkotyków na własny użytek

Jeśli ktoś posiadał narkotyki (np. marihuanę czy amfetaminę) w ilości nieznacznej oraz na własny użytek, istnieje możliwość umorzenia postępowania, również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, w sytuacji gdy orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości. Jak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie dnia 15 sierpnia 2018 roku, sygn. akt: II AKa 58/18 nieznaczna ilość to nie więcej niż jedna – dwie porcje danego narkotyku.

Możliwość umorzenia postępowania przewiduje obecnie art. 62a przywołanej ustawy i spośród omawianych, jest ono najbardziej korzystne dla sprawcy.

Zarzut za posiadanie marihuany – co robić dalej?

Jak już wspomniałem, za posiadanie marihuany może grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Sytuacja zależy m. in. od tego, jak dużą ilość narkotyku dana osoba posiadała.

Na podstawie przepisów ustaw karnych, czyli ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz kodeksu postępowania karnego, postępowanie może zakończyć się na szereg różnych sposobów. Może dojść do umorzenia lub warunkowego umorzenia postępowania, kara pozbawienia wolności w niektórych przypadkach może również zostać warunkowo zawieszona na okres próby.

Czasami dobrym rozwiązaniem okazać się może dobrowolne poddanie się karze na skutek swoistej ugody pomiędzy podejrzanym / oskarżonym a prokuratorem. W takiej sytuacji dochodzi niejako do porozumienia i wynegocjowania kary oraz środków karnych z prowadzącym sprawę prokuratorem. Oczywiście wniosek o dobrowolne poddanie się karze musi zostać zatwierdzony jeszcze przez Sąd, niemniej jednak jest to korzystne, ponieważ kara jest akceptowalna dla podejrzanego / oskarżonego a samo postępowanie sądowe skrócone jest do niezbędnego minimum.

Za posiadanie narkotyków grożą surowe konsekwencje. Z uwagi na zagrożenie karą pozbawienia wolności (nawet do 10 lat) warto w moim przekonaniu umówić się na konsultacje karne i zastanowić się nad powierzeniem sprawy adwokatowi specjalizującemu się w obronach w sprawach karnych.

W przypadku zainteresowania obroną w sprawie karnej zapraszam do kontaktu numerem telefonu:

535 103 090.

Autor wpisu:

adw. Maciej Woźniak

adwokat@maciejwozniak.com