Adwokat – Sprawy Karne Warszawa

27 września 2018

Zapraszam serdecznie do kontaktu z naszą kancelarią.

+48 535  10 30 90
E–mail: adwokat@maciejwozniak.com
Ul. Erazma Ciołka 17 lok. 108
01-445 Warszawa

Adwokat w sprawach karnych w Warszawie to warunek sukcesu

Obrona swoich praw w postępowaniu karnym i postępowaniu karno-skarbowym bardzo często wymaga profesjonalnego wsparcia ze strony doświadczonych adwokatów lub radców prawnych. W wielu sytuacjach jedynie specjalista może podjąć się obrony podejrzanego bądź oskarżonego w sprawie karnej, a także mieć kontakt z osobą tymczasowo aresztowaną.

Celem działania obrońcy w postępowaniu przed sądem jest uzyskanie wyroku uniewinniającego, wyroku w zawieszeniu lub warunkowego umorzenia postępowania, czy też zmniejszenie kary. W postępowaniu karnym bardzo często o jego wyniku decyduje już treść pierwszego przesłuchania w sprawie, a także odpowiednie gromadzenie i zabezpieczenie dowodów niezwłocznie po zdarzeniu. Warto już na tym etapie skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym. Kancelaria adwokacka Macieja Woźniaka świadczy usługi prawne na podstawie wieloletniego doświadczenia zdobytego podczas współpracy z instytucjami rynku finansowego i kapitałowego.

Efektywne działania w sprawach karnych

Kancelaria adwokacka Macieja Woźniaka zapewnia pomoc prawną z zakresu postępowania wykonawczego, dążąc m.in. do odroczenia wykonywania kary, uzyskania przerwy w karze lub warunkowego przedterminowego zwolnienia, a także kar łącznych. Podejmuje się również czynności związanych z postępowaniem przygotowawczym podczas prowadzonego śledztwa lub dochodzenia oraz z postępowaniem jurysdykcyjnym (przed sądem I instancji, sądem II instancji a także przed Sądem Najwyższym).

Sporządzamy dla Państwa między innymi takie pisma procesowe jak:

– zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,

– subsydiarne akty oskarżenia,

– odpowiedzi na akty oskarżenia,

– zażalenia, sprzeciwy,

– wnioski dowodowe oraz skargi kasacyjne.

Ze względu na ogromne doświadczenie w sprawach związanych z przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu, oferujemy również pomoc w analizowaniu dokumentów księgowych podważonych przez organy kontroli skarbowej lub organów ścigania. Wiedza ta gwarantuje najlepszą obronę naszym Klientom już na etapie postępowania przygotowawczego.

Szukamy sprawdzonych rozwiązań – Kancelaria Adwokacka Macieja Woźniaka

Nasza oferta skierowana jest głównie do osób fizycznych poszukujących obrońcy w sprawach karnych. Potrzebują Państwo profesjonalnej pomocy z zakresu Ekstradycji, Europejskiego Nakazu Aresztowania, przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji czy przestępstw przeciwko wolności? A może chcieliby Państwo skonsultować działania swoje lub swojej firmy w kontekście prawnym? Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz online. Z pełnym zaangażowaniem pomożemy Państwu znaleźć odpowiednie rozwiązanie na potrzeby danej sprawy.

Adwokat w Warszawie do spraw karnych Maciej Woźniak pomaga nie tylko podejrzanym i oskarżonym, ale także ofiarom przestępstw, firmom których interesy zostały naruszone bądź zagrożone przestępczym działaniem osób trzecich, występując w sprawach jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, pokrzywdzonego albo powoda cywilnego. Na każdym etapie postępowania gwarantujemy pomoc prawną i reprezentację na salach sądowych, jak również podczas rozmów z organami ścigania czy organami kontroli skarbowej. Adwokat Maciej Woźniak prowadzi sprawy karne na terenie miasta Warszawa, gdzie mieści się siedziba kancelarii, ale także w całej Polsce.

Pomoc prawna w każdym momencie – Adwokat w sprawach karnych Warszawa

Mecenas Maciej Woźniak jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ukończył studia podyplomowe dotyczące Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Uniwersytecie Warszawskim. Od marca 2014 roku mecenas zasiada ponadto w zarządzie spółki Grupa Podatkowa Sp. z o. o. Tak duże i zarazem różnorodne doświadczenie gwarantuje wszechstronne podejście do problemów prawnych i tym samym wysoką jakość usług.

Jeśli szukają Państwo wsparcia i pomocy prawnej, również w języku angielskim, zapraszamy do Kancelarii Adwokackiej Macieja Woźniaka.